LVPA jau priima paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“

2021-09-28
LVPA jau priima paraiškas pagal priemonę „SmartInvest LT+“

Siekiant pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sritį šiandien paskelbtas kvietimas paraiškoms teikti pagal priemonę „SmartInvest LT+”.

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paraiškų projektams finansuoti laukia nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 27 d. pabaigos.

Priemonės biudžetas – 20 mln. Eur, tinkami projektai negrąžinamai subsidijai gauti bus atrenkami konkurso būdu.

Pasak LVPA direktoriaus Aurimo Želvio, užsienio investicijos Lietuvoje nuosekliai auga, o šia priemone jas siekiama pritraukti labai konkrečioms – MTEPI veikloms plėtoti.

„Šiandien inovacijos yra ateities ekonomiką kuriančios veiklos, kurias būtina skatinti, kad mūsų šalis eitų koja kojon su pasaulio pažanga. Todėl Lietuvoje laukiamos naujos inovatyvios idėjos, kurios čia rastų pritaikymą, įdarbintų vietos talentus ir prisidėtų stiprinant šalies ekonomiką“, − pabrėžia A. Želvys.

„SmartInvest LT+” priemone skatinami projektai, kuriuose investuojama į MTEP veiklas, kuriama nauja arba plečiama jau veikiančios įmonės MTEPI infrastruktūra.

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Inga Lukošiūnaitė atkreipia dėmesį, kad priemonės lėšomis finansuojamų projektų MTEP veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje.

Galimi pareiškėjai – užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigtas ar įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas ar jo įsteigtas filialas Lietuvoje.

„Esminiai reikalavimai pareiškėjams – sukurti ir rinkai pateikti naujų produktų, naujų darbo vietų, tyrėjų naujų darbo vietų, pritraukti privačių investicijų, taip pat, pasibaigus projektui – generuoti pajamas iš naujai sukurtų produktų“, − vardija I. Lukošiūnaitė.

Remiamos veiklos, tinkamos išlaidos

Mažiausia investicijų suma, kuri gali būti skiriama pagal abi remiamas veiklas vykdomiems projektams – 50 000 Eur.

Į iki 3 mln. Eur gali pretenduoti pareiškėjai, investuojantys į MTEP veiklas. Joms vykdyti gali būti pasitelkti partneriai  − privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos. Tinkamos finansuoti išlaidos – techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos bei projekto vykdymo išlaidos – MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimas, darbo užmokestis tyrėjams, komandiruočių išlaidos, įrangos bei patalpų nusidėvėjimas bei nuoma, taip pat – ir projekto metu sukurtų produktų patentavimo išlaidos.

Vykdant tiesiogines investicijas, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra, partneriai negalimi, o didžiausia galima investicijų suma, kurios gali tikėtis tokių projektų vykdytojai, gali siekti 4,5 mln. Eur. Tinkamos finansuoti išlaidos, kaip ir pirmojoje remiamoje veikloje, t. y., įranga, įrenginiai, kitas Apraše nurodytas turtas, priskirtinas įmonės MTEP infrastruktūrai.

Taigi, didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma yra 7,5 mln. Eur.

I.Lukošiūnaitė pabrėžia, kad priemonės lėšomis nefinansuojamos žemės, nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų bei informavimo apie projektus išlaidos, taip pat – programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos.

Pagalba ir dokumentai

LVPA kviečia potencialius pareiškėjus aktyviai konsultuotis kontaktais, kurie nurodyti kvietimo skelbime. Agentūros specialistai atsakys į visus rūpimus klausimus.

Netrukus bus surengti nuotoliniai mokymai, apie kuriuos bus pranešta atskirai.

Priemonės „SmartInvest LT+” kvietimas ir aktualūs dokumentai – išsamiai čia.

Toliau skaitykite

Rekordinių metų apžvalga ir išskirtiniai startuolių apdovanojimai – renginyje „Wrap Up of 2021 & Startup Awards“
Rekordinių metų apžvalga ir išskirtiniai startuolių apdovanojimai – renginyje „Wrap Up of 2021 & Startup Awards“
2021-11-17

2021 metai tampa įsimintini visai Lietuvos startuolių ekosistemai: pritraukta rekordinė investicijų suma, viršijanti 420 mln. Eur, kelis kartus išaugę pardavimai bei fiksuoti 5 startuolių įmonių pardavimai (angl. „exit“). Siekiant pažymėti šiuos išskirtinius Lietuvos startuolių ekosistemos metus „Startup Lithuania“ kartu su „Go Vilnius“ kviečia apžvelgti inovatyvių verslų pasiekimus ir apdovanoti geriausius Vilniaus startuolius renginyje „Wrap Up of 2021 & Startup Awards“, kuris šiais metais vyks gruodžio 9 dieną.

Lietuvos eksportui ir toliau prognozuojamas dviženklis augimas
Lietuvos eksportui ir toliau prognozuojamas dviženklis augimas
2021-11-11

Nors pasaulyje stinga žaliavų, jų kainos kyla, ES toliau taiko sektorines sankcijas Baltarusijai, o Lietuvos ir Kinijos politiniai bei ekonominiai santykiai išlieka įtempti, Lietuvoje pagamintų prekių eksporto vertė toliau sparčiai auga.