Priemonė „Turizmo inovacijos“ skatina verslą diegti naujoves ir leidžia jam likti konkurencingam

2020-11-30
Priemonė „Turizmo inovacijos“ skatina verslą diegti naujoves ir leidžia jam likti konkurencingam

Didelio turizmo verslo susidomėjimo sulaukusi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė „Turizmo inovacijos“, kurią administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), suteikė progą verslui diegti inovacijas, leidžiančias išlaikyti konkurencingumą COVID-19 pandemijos metu. Naudodamosi šia priemone, įmonės net ir sunkmečiu gali kurti ir tobulinti turizmo paslaugas, vykdyti efektyvesnę turizmo paslaugų rinkodarą, organizuoti turizmo sektoriaus darbuotojų mokymus.

„Priemonė „Turizmo inovacijos“ buvo ypač naudinga šiuo metu sunkumų dėl COVID-19 pandemijos ir įvesto karantino patiriančiam Lietuvos turizmo sektoriui. Ji suteikė galimybę gauti reikalingą finansavimą, kurį panaudojęs verslas galėjo diegti naujas skaitmenines turizmo verslo valdymo sistemas, tobulinti su inovacijų kūrimu, jų diegimu ir panaudojimu susijusias turizmo sektoriaus įmonių darbuotojų žinias bei lanksčiau ir paprasčiau teiki skaitmenines turizmo paslaugas. Todėl tikimės, kad šios inovacijos padės turizmo verslui išlikti gyvybingam COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir sustiprins šio sektoriaus pozicijas jam pasibaigus“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministro patarėjas Darius Liutikas.

Viena labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktų turizmo sričių – apgyvendinimo veikla. Ženkliai sumažėjus atvykstančių turistų skaičiui ir įsigaliojus karantinui, Lietuvos viešbučiai, pasinaudoję „Turizmo inovacijų“ priemone, pradėjo įgyvendinti įvairias naujoves, pvz., kurti su viešbučio valdymo sistema susijusius integruotus savitarnos terminalus, kurie leistų svečiams savarankiškai be personalo pagalbos įsiregistruoti atvykus į viešbutį. Apgyvendinimo įstaigose taip pat diegiamos energiją taupančios ir patogesnės svečiams nuotolinės kambarių aplinkos valdymo sistemos, tobulinamos apsaugos priemonės.

„Turizmo inovacijos“ ne tik skatino viešbučių modernizavimą, bet ir suteikė galimybę kurti inovatyvius turizmo paslaugų produktus. Pvz., naudojant programinę įrangą, galimi individualūs pasivaikščiojimai, saugiai judant ir sportuojant karantino laikotarpiu. Priemonė taip pat skatino diegti naujoves veikiančiose įmonių interneto svetainėse.

Priemonės sėkmę rodo didžiulis verslo susidomėjimas jos teikiamomis galimybėmis. Pasibaigus tęstinių projektų atrankai, Ekonomikos ir inovacijų ministerija 217 pareiškėjų paskirstė 6 mln. eurų finansavimą. Vis dėlto paklausa viršijo pasiūlą, todėl verslui buvo skirtas papildomas milijonas eurų. Taigi finansavimą gavo dar 43 pareiškėjai iš rezervinio sąrašo. Pagal priemonę „Turizmo inovacijos“ iš viso finansavimą gavo 260 turizmo sektoriaus subjektų: 12 turizmo verslo asociacijų, 22 turizmo informacijos centrai, 74 apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės, 34 kelionių pardavimo agentai, 118 kelionių organizatorių.

Įgyvendindami projektus, dauguma kelionių agentūrų ir kelionių pardavimo agentų skaitmenino savo teikiamas paslaugas – tobulino arba diegė interneto svetaines bei verslo valdymo sistemas ir klientams patogesnius informacinių technologijų sprendinius. Šie patobulinimai klientams suteikė galimybę lengviau ir patogiau planuoti keliones, vienoje vietoje pasirenkant skrydžių, autobusų, traukinių bilietus, viešbučius ir kitas paslaugas ar pramogas. Be to, kelionių agentūros kūrė ir naujus kelionių maršrutus po Lietuvą, įsigijo inovatyvios gidų įrangos, atsižvelgdamos į šių dienų aktualijas, kad gidai galėtų vesti ekskursijas išlaikydami saugų atstumą.

Turizmo sektorius yra vienas labiausiai nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos sektorių. Siekdama suvaldyti krizę ir sušvelninti jos poveikį turizmo sektoriui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija įgyvendina turizmo sektoriaus skatinimo planą, kuriam šiais metais skirta 50 mln. eurų. Šiuo metu taip pat įgyvendinamos arba jau užbaigtos tokios priemonės kaip „Atostogos medikams“, „Paskolos kelionių organizatoriams“, „Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams“, taip pat draudimo garantijos ir kompensacijos kelionių organizatoriams už turistų grąžinimą.

Toliau skaitykite

Naujas ES pilotinis projektas nuo 2021 m. sausio 11 d. – finansinė parama MVĮ, kuriančioms ir norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę
Naujas ES pilotinis projektas nuo 2021 m. sausio 11 d. – finansinė parama MVĮ, kuriančioms ir norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę
2021-01-07

Intelektinės nuosavybės apsauga išlieka aktuali ir pandemijos bei verslo veiklos apribojimų laikotarpiu. Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT), reaguodamos į paramos verslui poreikį, skelbia kvietimą kreiptis dėl dalies išlaidų kompensavimo: susigrąžinant 50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio bei 75 proc. intelektinės nuosavybės (IN) portfelio audito (IN išankstinės diagnozės) paslaugos mokesčio (Lietuvoje – nuo 2021 m. kovo mėn.) kompensavimo.

Naujas fondas rems mokslinius tyrimus ir inovacinę veiklą
Naujas fondas rems mokslinius tyrimus ir inovacinę veiklą
2021-01-05

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) įsteigtas Inovacijų skatinimo fondas skatins investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą. Per fondą įgyvendinamoms finansinėms priemonėms šiuo metu numatyta skirti 21 mln. Eur, o ateityje, priklausomai nuo poreikio, gali būti plečiamas finansinių priemonių spektras, tad ir joms įgyvendinti reikalingų lėšų planuojama skirti daugiau.