Skelbiame atranką į „Verslo konsultantų tinklą“

2019-06-27
Skelbiame atranką į „Verslo konsultantų tinklą“

Kviečiame teikti prašymus ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus konsultuoti verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis.

Detaliau su atrankos kriterijais kandidatams, siekiantiems teikti konsultacijas verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis galite susipažinti ČIA.

VKT kandidatai turi pateikti vieną užpildytą prašymo formą ir joje pažymėtus priedus. Priedai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Kandidatas pateikia vieną prašymo formą. Prašymas ir prie prašymo pridedamų atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiantys dokumentai pateikiami kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Prašymų formos:

Kandidatų prašymų pateikimo termino pradžios data – 2019 m. birželio 27 d.

Kandidatų prašymų pateikimo termino pabaigos data – 2019 m. liepos 31 d. 16.00 val.

Prašymai siunčiami el. paštu vkt@verslilietuva.lt iki minėto termino pabaigos, pasirašius juos elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.  Prašymai gauti vėliau nei nustatyta pateikimo termino pabaiga – nebus nagrinėjami.

Pretenduojančiųjų konsultuoti tinkamumą šiam darbu vertins speciali Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, VšĮ „Versli Lietuva“ ir verslo atstovų komisija. Visas atrinktų ir patvirtintų konsultantų sąrašas skelbiamas viešai tinklapyje vkt.verslilietuva.lt.

Pažymime, kad 2019 m. gegužės 9 dieną patvirtintas naujasis „Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas“, kuris nustato verslo konsultantų atrankos ir įtraukimo į verslo konsultantų tinklą tvarką, verslo konsultantų pareigas, teikiamų konsultacijų kokybės priežiūros tvarką bei konsultantų išbraukimo iš VKT tvarką.

Jei turėsite klausimų, komentarų, rašykite VšĮ „Versli Lietuva“ projekto administravimo grupei el. paštu vkt@verslilietuva.lt arba skambinkite telefonu Jurgitai Šimanauskienei, tel. 8-618 04835, Vaidai Meiliūtei 8-612-49241.

Kviečiame dalyvauti ir drauge kurti stiprų, kompetentingą ir verslui vertes kuriantį Verslo konsultantų tinklą!


Daugiau informacijos šia tema

Jurgita Šimanauskienė
Jurgita Šimanauskienė
Viešųjų paslaugų administravimo grupės vadovė

Verslo konsultantų tinklas | Verslo mentorių tinklas


Toliau skaitykite

Skelbiame aukcioną!
Skelbiame aukcioną!
2019-05-16

Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“ skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione. Aukcionas vyks 2019 m. gegužės 28 d. 10.00 val. Dalyvių registracija vyks nuo 9.30-10.00 val.

„Versli Lietuva“ skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione
„Versli Lietuva“ skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione
2019-02-13

Aukcionas vyks 2019 m. vasario 26 d. 14.00 val. Dalyvių registracija vyks nuo 13.30-14.00 val.