Startavo Inovacijų agentūra – vienas langelis verslo pradžiai, plėtrai ir inovacijoms

2022-04-07
Startavo Inovacijų agentūra – vienas langelis verslo pradžiai, plėtrai ir inovacijoms

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įkurta Inovacijų agentūra oficialiai pradeda veiklą. Agentūra bus atsakinga už Lietuvos inovacijų ekosistemą ir inovacijų skatinimą visuose verslo vystymo etapuose – nuo idėjų plėtojimo iki produktų pateikimo galutiniams vartotojams.

„Inovacijos yra pagrindinis įrankis, vedantis mus į priekį, todėl mūsų tikslas – sukurti pažangiausią viešojo sektoriaus organizaciją Lietuvoje. Norint pasiekti proveržį, gyvybiškai svarbu pagerinti verslui teikiamas valstybės paslaugas, efektyvinti pagalbą ir paskatinti investuoti į inovacijų versle diegimą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Inovacijų agentūra įkurta agentūros „Versli Lietuva“ ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) pagrindu bei konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vykdytas inovacinės veiklos funkcijas.

Pasak ministrės, nuo šiol inovacijų skatinimo ekosistema Lietuvoje bus aiški, vientisa ir veiks darniai, nes įvairioms institucijoms išskirstytos funkcijos, veiklos ir ištekliai bus sutelkti vienoje institucijoje. Nebeliks besidubliuojančių funkcijų ir neapibrėžtos atsakomybės, verslo atstovai aiškiai žinos, kur kreiptis pagalbos – tiek pradedančios, tiek pažengusios įmonės vieno langelio principu čia galės gauti visus atsakymus, ekspertinę pagalbą ir finansavimą.

Naujoji agentūra administruos įvairias inovacijų, skaitmeninimo ir kitas paramos verslui priemones, kurių bendra vertė per artimiausius kelerius metus viršys 500 mln. Eur. Didinant eksportą ir konkurencingumą, daug dėmesio bus skiriama Lietuvos įmonių tarptautiškumui skatinti, eksporto kompetencijoms didinti, naujų kontaktų paieškai ir partnerių tinklo plėtrai, eksporto rinkų diversifikacijai. Į eksporto skatinimą iki 2030 m. planuojama investuoti daugiau kaip 80 mln. Eur.

„Agentūros įkūrimas taps svarbiu impulsu inovatyvaus verslo plėtrai. Turime ambiciją, kad iki 2030 metų kas antros įmonės produktyvumas būtų aukštesnis nei ES vidurkis, privačios investicijos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai patrigubėtų, o eksportui tenkanti aukštos pridėtinės vertės produktų ir  paslaugų dalis išaugtų dvigubai.  Naujai agentūrai bus keliami aukščiausi skaidrumo standartai, bus diegiami naujausi vadybos metodai“, – sako agentūros įkūrimą kuravusi ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė.

Inovacijų agentūra rūpinsis verslumo, eksporto ir inovacijų skatinimo paslaugų verslui teikimu, o verslo atstovai bus aptarnaujami  atsižvelgiant į verslo brandos lygį:  pradedančiojo, augančio ar brandaus. Atsižvelgiant į tai, bus kuriami atitinkami paslaugų paketai. Agentūra daug dėmesio skirs ekspertinės ir konsultacinės pagalbos teikimui, projektų finansavimui, verslo ir mokslo bendradarbiavimui, aktualios infrastruktūros kūrimui.

Artimiausiu metu ketinama skelbti konkursą Inovacijų agentūros direktoriaus pareigoms eiti. Agentūroje dirbs daugiau kaip 300 darbuotojų. Centrinė būstinė įsikūrusi Vilniuje, agentūra turės regioninius padalinius Lietuvos 13 miestų.

Europos Komisija ir EBPO ne kartą yra pažymėjusios, kad Lietuvos inovacijų politikos sistema veikia neefektyviai, o parama sunkiai prieinama, todėl rekomendavo sukurti vieną už inovacijas atsakingą organizaciją. Inovacijų agentūra įkurta remiantis geriausia užsienio inovacijų agentūrų praktika.

Perkeltos MITA veiklos

Toliau skaitykite

Patvirtinta įsteigtos naujos Inovacijų agentūros struktūra
Patvirtinta įsteigtos naujos Inovacijų agentūros struktūra
2022-05-11

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė patvirtino Inovacijų agentūros struktūrą. Agentūrai vadovaus direktorius, ją sudarys 6 departamentai, 4 skyriai bei su Norvegijos finansinio mechanizmo programa susijęs padalinys.

„Versli Lietuva“ kartu su verslu kviečia pasauliui apie Laisvę pranešti netradiciniu būdu
„Versli Lietuva“ kartu su verslu kviečia pasauliui apie Laisvę pranešti netradiciniu būdu
2022-03-10

Pasitinkant Kovo 11-ąją  verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ kviečia Lietuvos verslą ir žmones jungtis prie visuotinės akcijos „Kovo 11-osios el. pašto autoatsakiklio žinutė pasauliui“ ir  savo verslo partneriams, kolegoms, draugams užsienyje neįprastu būdu nusiųsti žinutę apie šios šventės svarbą Lietuvai, mūsų šalies laisvę, saugumą ir solidarumą su Ukraina.